nedeľa 10. mája 2015

Okultizmus v hudbeK ÚČINKOM SVETSKEJ HUDBY

Hlasitosť
V čom spočíva to, že rocková hudba je schopná uviesť poslucháča do stavu tranzu a urobiť ho prístupným pre médiá (démonické vplyvy)?
Na rockových koncertoch a diskotékach sa môže dosiahnuť hlučnosť až 120 dB, čo odpovedá hlučnosti tryskového lietadla z bezprostrednej vzdialenosti. Ďalšie zvýšenie hlučnosti spôsobuje už bolesť, resp. roztrhnutie ušného bubienka. Priemerné hodnoty pri "walkmane" so slúchadlami sú 80--110 dB, pris stereozariadeniach so slúchadlami 85--100 dB. 
Vysoká hlasitosť spôsobuje neuveriteľný sluchový stres. Z nadobličiek sa pritom vylučuje stresový hormón adrenalín .  C9H13O3N, ktorý má štrukturálny vzorec
HO -- C -- CH = C -- CH -- CH2
!! ! ! !
HO -- C --CH = CH OH NH--CH3
Toto sa deje automaticky pri každej stresovej situácii.
Keď sa však jedná o dlhotrvajúci, krajne silný stres, dochádza k nadprodukcii adrenalínu.
Takéto množstvo adrenalínu už nie je únosné pre telo a pomocou enzýmov sa z časti premieňa na adrenochróm, ktorý má ten istý vzorec C9H13O3N, avšak inak štrukturalizovaný:
O = C -- CH = C -------- CH -- HO 
! ! ! 
O = C --CH = C -- N -- CH2 

CH3
Adrenochróm je však nič iné ako psychodysleptikum, t.j. droga meniaca vedomie, podobne ako LSD, meskalin, STP, psylocybin, atď.
Nemusíme sa preto čudovať, keď sa publikum na rockových koncertoch dostáva do stavu vybičovanostia a arogantnosti (flipp a high) a stráca sebakontrolu.
Pokračovanie - v-zajati-rockovej-hudby.
Diabol v hudbe


V hudobných nahrávkach, ktoré provokovajú k násiliu, samovraždám, užívaniu drog, uctievaniu diabla. Aký je však skutočný rozmer tohto javu?

Naozaj existuje satanistický rock, alebo ide len o výmysel?

Stiahni MP3 - Diabol v hudbe - manzelia Kociánovi - Mysterium rocku- mp3

Stiahni MP3 - mysterium-rocku - mp3

Stiahni MP3 - The-Eagles - mp3
Na problém satanistickej rockovej hudby existujú názory, ktoré by sme mohli rozdeliť na dva protichodné postoje: skeptický a katastrofický. Zástancami katastrofického postoja sú tí, ktorí vidia diabla všade navôkol. Rockovú hudbu považujú za čisto satanistickú a chceli by potlačiť každý moderný prejav. Skeptici naopak obdivujú svoje hudobné idoly až tak, že odmietajú o nich diskutovať. Neprijímajú kritiku a majú tendenciu ospravedlňovať každú rockovú výtržnosť odvolávajúc sa na „slobodu prejavu“.

Oba protichodné postoje však majú čosi spoločné: chýba im objektívny pohľad a hĺbkový ponor do problému. Z tohto dôvodu sa stáva, že často upadnú do mylného nadsadenia problému alebo do rebelantskej redukcie. Fenomén rockovej hudby nemožno umelo nafukovať, ale ani podceňovať. Potrebné je analyzovať ho vo svetle skutkov, čím sa predíde povrchnému hodnoteniu alebo extrémizmu.


Prvý znak

Prvý nesmelý odkaz na satanizmus sa objavil na obale jednej z najslávnejších platní v histórii rockovej hudby Sergeant Pepper‘s Lonely Hearts Club Band od skupiny Beatles (1967). Na obale albumu sa objavilo mnoho známych osobností – Karl Marx, Stanley a Oliver, Marlon Brando, Bob Dylan a ďalší. V tom čase bubeník Ringo Starr povedal: „Chceli sme dať dohromady tváre osôb, ktoré máme radi a ktoré obdivujeme.“ Spomedzi nich sa vľavo hore vyníma podobizeň zhrbeného muža.

Je to anglický okultista Aleister Crowley (1875 – 1947), otec moderného satanizmu a inšpirátor väčšiny súčasných ezoterických skupín.

Crowleyovo heslo „Rob, čo chceš“ vyzývalo užívať si život bez hraníc a morálnych noriem, v ustavičnom hľadaní osobného uspokojenia a egoistického pôžitku.

Podľa tohto anglického okultistu má človek právo postaviť sa na miesto Boha a sám si zvoliť zákony vlastného života.

V rockovom prostredí 60. rokov, s prebúdzajúcim sa záujmom o ezoteriku, považovali Crowleya za osobnosť, ktorá bola „v móde“. Oceňovali ho za jeho prirodzený sklon porušovať a prestupovať zákony a všeobecné platné normy a tiež za jeho výzvy odmietať každú zhora danú normu.

Pravdepodobne z týchto dôvodov ho Beatles zaradili na obálku svojej najslávnejšej platne.


Nádych ezoteriky

V 70. rokoch sa rocková hudba, obohatená o ďalšie tóny, začala rýchlo rozmáhať. Zrodil sa hard rock (tvrdý rock), charakteristický metalovými zvukmi, elektrickými gitarami a mocnými hlasmi. K priekopníkom tohto štýlu patria Angličania z kapely

Led Zeppelin, ktorú považujeme za prvú v histórii vzťahov medzi hudbou a satanizmom.

Šéf skupiny Led Zeppelin, gitarista Jimmy Page,

bol húževnatým zástancom učenia Aleistera Crowleya SATANISTU

Jimmyho záujem o anglického okultistu prerástol do takej miery, že zbieral všetky jeho predmety osobnej potreby: knihy, rukopisy, klobúky, zošity, ba i tuniky, ktoré Crowley používal počas rituálov. Page dokonca býval v Crowleyovom dome.

Led Zeppelin sú prvou rockovou kapelou, ktorá použila satanistické symboly na obálku platne. Na ich albume s názvom IV. nachádzame magický prvok, ktorý sa všeobecne používal pri satanistickom rituáli.

Ďalší odkaz na satanizmus obsahuje album III. Vedľa názvu platne dal Jimmy Page napísať spomenuté motto Alestera Crowleya „Rob, čo chceš“. Na otázku novinára, ktorý si žiadal objasniť spomínané heslo, rocková hviezda odpovedala: „Bol to môj nápad. Má to však príliš dlhú históriu, o ktorej sa teraz nemám čas zmieňovať.

Úmysel bol dať obálke malý ezoterický nádych. Mysleli sme si, že to nikto nezbadá.“


Jasný satanizmus

V 80. a 90. rokoch sa rocková hudba čoraz viac pritvrdzovala, čím dala podnet na vznik heavymetalového prúdu (tzv. ťažký metal). A práve v tomto hudobnom prúde sa satanizmus prejavil celkom otvoreným a jednoznačným spôsobom – používaním ezoterickej tematiky v textoch piesní a na grafickom spracovaní obalu platní.

K najreprezentatívnejším skupinám patria Dáni z Mercyful Fate. Jedna ich pieseň, Don‘t break the Oath, reprodukuje formulu skutočnej, pravej prísahy diablovi:

„Pobozkám capa a prisahám, že svoju myseľ, telo a dušu bez výhrad zasväcujem nášmu pánovi Satanovi, aby som pracoval pre jeho plány.“

Rovnakého zamerania sú aj Deicide, ktorých šéf,

Glen Benton, dospel do takého štádia, že sa dobrovoľne nechal zapáliť na obrátenom kríži, ochraňujúc si získané popáleniny bez ošetrenia.

Kríž zobrazený „hlavou dolu“, ktorý predstavuje Antikrista, je typickým satanistickým symbolom a objavuje sa na mnohých rockových platniach.

Spomedzi talianskych skupín treba spomenúť skupinu Death SS, vedenú spevákom Stevom Sylvesterom a gitaristom Paulom Chainom.

Na ich platni Black Mass (Čierna omša) je do najmenších detailov opísaný satanistický rituál slávený o 23. hod. v jednom odkonsekrovanom kostole.

V piesni, podľa ktorej nazvali celú platňu, sa spieva: „Krk dieťaťa bude odrezaný na tele strigy. Zmiešaj jej krv s jeho semenom a začleníš sa do čiernej armády.“


Rúhania a urážkyZvlášť nepríjemné sú obaly platní s rúhavými a protikresťanskými obrazmi. Najväčšmi zasiahnutý je, samozrejme, Ježiš Kristus, ktorého zobrazujú v najrozličnejších podobách:

rozštvrtený (Mortuary a Deicide), predierkovaný (Messiah), alebo použitý ako funda na vystrelenie projektilu (Celtic Frost).Najzdrvujúcejšie je zobrazenie na obálke skupiny Torr, kde je Ježiš zobrazený ako rozkladajúca sa mŕtvola na kríži. Výber nie je náhodný.

Zobrazenie chce povedať, že Ježiš nevstal z mŕtvych.

Aj samotné názvy hudobných skupín obsahujú rúhavé prvky.

Príkladom je fínska skupina Impaled Nazarene, v preklade

„Nazaretský narazený na kôl“.

Je tu aj poľská skupina Christ Agony (Kristova agónia), turínska skupina Burn The Crucifix

(Spáľ kríž) a newyorská Fallen Christ (Úpadok Krista).

Neuveriteľné však je, že tieto skupiny namiesto toho, aby boli cenzurované, tešia sa podpore mnohých hudobných kritikov.


Hudba proti životu

K výtržnostiam niektorých rockových kapiel nepatrí len uctievanie diabla.

Témy, ktoré sa v textoch piesní pravidelne opakujú, sú vyvyšovanie, velebenie samovraždy a eutanázie.

Niektorí speváci celkom otvorene vyzývajú poslucháča k samovražde, hovoria mu, že život je smutný, svet odporný a nemá cenu zostávať na zemi.Odstrašujúcim príkladom tejto „hudby proti životu“ je pieseň Suicide solution(Riešenie samovraždou)

Od Ozzyho Osbourna. V jednej časti textu piesne možno nájsť skryté posolstvo, ktoré vyzýva poslucháča zastreliť sa: „Ach, nikto, iba Ty v skutočnosti vieš, kde sa nachádza.

Ty ho máš! Prečo? Skús to! Vezmi pištoľ a skús to! Vystrel! Vystrel! Vystrel!“


Na vnútornej strane obálky jednej platne Christiana Deatha je francúzsky nápis L‘invitation au siucide (Pozvánka na samovraždu). Platňa Stained class od Judasa Priesta zobrazuje hlavu prerazenú výstrelom z pištole.

Eutanázii je venovaná platňa Youthanasia od Megadeath, inšpirovaná prípadom Jacka Kevorkiana, prezývaného Doktor Smrť, lekára smutne presláveného „pomocou“

niekoľkým pacientom ukončiť život. Podľa Megadetha, eutanázia nie je nič iné ako metafora života.

„Ak si môžeme vybrať, ako budeme žiť, prečo si nemôžeme vybrať, ako zomrieme?“ – povedal v jednom rozhovore.


Most k satanizmu

V posledných rokoch sa satanistická rocková hudba stala skutočnou módnou záležitosťou, ktorá sa vyjadruje prostredníctvom najextrémnejších hudobných prúdov, ktorých názvy hovoria jasnou rečou: death (smrť), black (čierny), grind (ničiť, roztrieštiť), doom (tragický osud, skaza). Niektoré kapely „citujú“ texty satanistov, aby takýmto spôsobom robili reklamu svojim nahrávkam, ale sú i takí hudobníci, ktorí majú úzke kontakty so sektami. Napríklad v USA početní rockoví umelci spolupracujú so Satanovou cirkvou. Patrí k nim aj King Diamond a kapela Acheron, snažiaca sa vykresliť satanizmus ako druh „alternatívneho náboženstva“, bezpečného, nie nebezpečného.

Z jednoduchého počúvania hudobných nahrávok možno vstúpiť do kontaktu s ezoterickým prostredím ako v prípade kapely Psychic Tv, ktorá založila Chrám psychickej mladosti. Záujemcovia o členstvo v sekte a jej fanúšikovia musia podstúpiť nechutný rituál magicko-sexuálneho charakteru.

Aj rockové časopisy istým spôsobom sprostredkúvajú kontakt so satanistickým prostredím. Jeden z najznámejších talianskych hudobných mesačníkov Flash uverejnil adresu americkej Satanovej cirkvi, pričom ju opísal ako „najdôveryhodnejšie a seriózne združenie, na ktoré sa môžu obrátiť milovníci a pestovatelia okultných teórií“. Článok sa končí jasnou výzvou na adresu čitateľov: „Ak si myslíte, že by vám pomohla znalosť satanizmu a ak sa chcete stať členom veľkej palety myšlienok, ktorým je satanistická filozofia, Satanova cirkev vás očakáva“.


Od rocku k znesväteniu

Myšlienka hudby, ktorá by pobádala praktizovať satanizmus, bola pred nejakým časom považovaná len za hypotézu. Niektoré skutočnosti z čiernej kroniky, ktoré sa udiali napríklad v Taliansku, svedčia o tom, že posolstvá a odkazy niektorých hudobníkov môžu mať zničujúce následky. Obzvlášť vtedy, ak ich prijíma psychicky labilná a ľahko ovplyvniteľná mládež.

Najznámejší je prípad Davide Zanottiho, mladého satanistu z mesta La Spezia, propagátora „nočných návštev“ na cintorínoch, počas ktorých zneuctievali náhrobky a kradli kosti a lebky. Chlapec, ktorý neskôr svoje činy oľutoval a odpykal si za ne trest, povedal „Ľutujem všetko, čo som robil. Nechal som sa strhnúť hudbou čierneho metalu (black metal), ktorú počúvam vyše desať rokov. Zvlášť texty niektorých nórskych a švédskych skupín, medzi nimi Mayhem, Darkthrone a Marduk, ma natoľko ovplyvnili, že som ich opakoval ako automat. (…)

Táto hudba, ktorú som počúval aj desať hodín denne, ma ovládla do takej miery, že som si neuvedomovalvážnosť svojho konania“.

Po Zanottiho vyznaní začala prokuratúra v La Spezia veľkú vyšetrovaciu akciu s názvom Operácia Diabol, počas ktorej sa podarilo odhaliť a obžalovať deväť mladých ľudí od 18 do 27 rokov. Obvinenia zneli: poškodzovanie a ničenie hrobov a náhrobkov, krádeže kostí a posvätných predmetov. Daniele Murgia, policajný inšpektor v La Specia, ktorý operáciu viedol, povedal: „Niť, ktorá spájala všetky tieto osoby v ich kulte zla, bola hudba čierneho metalu. Kontakty udržiavali nielen prostredníctvom korešpondencie, ale stretávali sa aj na koncertoch satanistického rocku“.


Násilie a rasizmus

Satanistický rock má v Taliansku za následok „iba“ zneuctievanie a znesväcovanie hrobov, náhrobkov a vykrádanie kostolov. V Nórsku, žiaľ, mal tento fenomén oveľa vážnejšie následky. Členovia niektorých rockových kapiel, zjednotení okolo myšlienkového prúdu Black Metal Mafia, zorganizovali teroristické atentáty na katolícke kostoly, čím transformovali svoju hudobnú nenávisť do skutočných vandalských činov.

V takejto rozžeravenej atmosfére nechýbali ani vraždy. Courit Grishnackh, spevák zo skupiny Burzum, bol odsúdený na 20 rokov väzenia za vraždu hudobníka Oystena Aarsetha, historického šéfa kapely Meyhem a jeho bývalého najlepšieho priateľa.

Podobný osud postihol aj Barda G. Eithuna, bubeníka z kapely Emperor: 14 rokov väzenia za vraždu.

Na pochopenie ducha, ktorý charakterizuje Black Metal Mafia, postačí vypočuť si niekoľko vyhlásení Counta Grishnacka:

„Som hrdý na to, že som muž čistej bielej ariánskej rasy, že mám bielu ariánsku dcéru, ktorej matka je tej istej rasy. Som pyšný na moje modré oči, na moje tmavé blond vlasy a na moju bielu pokožku“.

Krok od satanizmu k rasizmu je veľmi krátky.

Nie náhodou, mnohé satanistické rockové kapely sú tiež antisemitské a ohrozujú ľudí farebnej pleti. Trey Azagtoth, gitarista z Morbid Angel, bez akýchkoľvek rozpakov potvrdzuje, že „objíma Hitlerovho ducha“. A Taliani zo skupiny Deviate Ladies, vášniví čitatelia Mein Kampf, sa vyhlasujú za „pestovateľov jedinej a vládnucej bielej rasy“.


Ukryté posolstvá

Ďalším javom, ktorý popri jasne definovanom satanizme vzbudzoval veľkú zvedavosť, je fenomén ukrytých posolstiev na platniach slávnych rockových hviezd.

Ide o techniku tzv. Backward masking process (postup spätného maskovania


využívanú mnohými hudobníkmi.

Skryté posolstvá sa nahrávajú v nahrávacom štúdiu opačne. Dajú sa dešifrovať, keď si nahrávku (zvyčajne platňu) pustíme odzadu.

Napríklad pri počúvaní piesne Led Zeppelin Stairway to heaven, budeme počuť hlas, ktorý hovorí: „

Hľa, môj sladký Satan, ktorého cesta ma nerobí smutným a na ktorej mocnosťou je Satan. On ťa bude rozvíjať, dá ti šesť, šesť, šesť“ (biblické číslo Antikrista).

Spomenutú techniku možno považovať za odpozorovanú zo starej satanistickej tradície, podľa ktorej sa

katolícke modlitby počas čiernych omší odriekali opačne, aby ich znesvätili a adresovali diablovi.

Príkladom tohto rituálu je platňa kapely Christian Death, Prayer, kde je nahraný Otčenáš opačne.

Samozrejme, keďže išlo o modlitbu adresovanú démonovi, vynechali z nej poslednú vetu – „Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.“ Satan by sa jej určite nepotešil.

Obrátené posolstvá predstavujú pokus realizovať malé ezoterické rituály prostredníctvom hudby. Nechýbajú však ani také rockové kapely, ktoré ich používajú ako formu na žartovanie alebo provokovanie.

K takým patrí Pink Floyd, ktorý do albumu The Wall zakomponoval vetu: „Blahoželáme ti! Práve si objavil tajné posolstvo. Prosíme ťa, pošli tvoju odpoveď starým Pink na smiešny statok Chalfont“.


Rozširujúci sa jav

Hoci problém skrytých posolstiev od začiatku vyvolával veľkú zvedavosť, nie je tým najdôležitejším prvkom. Najväčšie starosti spôsobuje v súčasnosti veľmi rozšírená satanistická rocková hudba.

V poslednom období v Taliansku vznikli obchody špecializované na tento druh hudby. Okrem platní a cédečiek tu predávajú aj knihy o satanizme a čiernej mágii. Napríklad obchod Demos v Neapole vo svojom katalógu ponúka na predaj kompletné dielo anglického okultistu Aleistera Crowleya.

Aj hudobná tlač sa správa podobne. Zaujímavým úkazom je taliansky časopis Grind Zone, špecializovaný na satanistické platne. Časopis vznikol ako experimentálny, neskôr sa transformoval na periodikum a dnes vychádza v španielskej a nemeckej jazykovej mutácii.

Neposledným prostriedkom na šírenie satanistického rocku je internet, kde možno nájsť početné stránky venované diablovi. Dokonca aj rasistická skupina Burzum alebo rúhavá Marduk majú vlastnú stránku s názvom rete delle reti“ (sieť sietí). Anton LaVey, zakladateľ americkej Satanovej cirkvi, má vlastnú internetovú sieť na propagovanie piesní inšpirovaných diablom.


Veľký reklamný spot pre diabla

Všetky vymenované skutočnosti zdrvujúcim spôsobom poukazujú na skutočnosť, ako sa jedna časť modernej hudby, a to bez najmenších pochybností, stala prostriedkom šírenia satanizmu medzi mládežou. Našťastie, nie každý rock prináša negatívne posolstvá.

Ale nemožno zamlčať, že niekto sa rozhodol využiť rockovú hudbu na presadzovanie (ne)kultúry okultizmu, smrti a beznádeje.

„Satanovi obchodníci“ veľmi dobre vedia, že prostredníctvom platní, cédečiek a kaziet možno vstúpiť do sŕdc tisícok mladých ľudí na celom svete. Zamýšľajú sa nad tým, aký reklamný spot by mohol zaručiť podobnú úspešnosť na šírenie vlastného „výrobku“?

Posledné, hlučné potvrdenie tejto tézy predstavuje séria vysielaní, ktoré presadil satanista Efrem Del Gatto na televíznom kanáli s dosahom na celé Lazio – Magic TV – zameranom na hudobné programy (24 hodín denne). Del Gatto, zakladateľ jedného luciferského bratstva, je jednou z najznámejších postáv súčasného talianskeho satanizmu. Príznačné je, že na vystúpenie v televízii si vybral práve hudobné vysielanie.


CARLO CLIMATI - Z publikácie Religioni e sette nel mondo – Il satanismo contemporaneo preložila: ALENA PIATROVÁ

zdroj http://vzajatirockovjhudby.blogspot.sk/2007/07/diabol-medzi-notami.html

Stiahni MP3 - Diabol v hudbe - manzelia Kociánovi - Mysterium rocku- mp3LITURGIA NIE JE DIVADELNÝTEXT A OLTÁR NIE JEJAVISKO ! PÁPEZ BENEDIKT XVI
Christs regnat, Christus vincit, Christus ímpe-rat. •  Immaculata  •  vergine Maria
Hudba a Liturgia: Pápež Benedikt XVI - z knihy - duch liturgie J. Ratzinger / pápež Benedikt XV
Ako hudba vyjadruje Slovo Boha, Obraz Boha ? Pápež Benedikt XVI. Na jednej strane, je tu populárna hudba, ktorá už určite nie je viac podporovaná ľudom v starodávnom zmysle populus
Je zameraná na fenomén más, je produkovaná industriálne a napokon, musi byt' pomenovaná ako kult všedného. Na druhej strane, „ rock " je výrazom živelných vášní a na rockových festivaloch nadobúda kultovú povahu, spôsob uctievania v skutočnosti v protiklade ku kresťanskému uctievaniu
Ľudia sú akoby uvoľnení zo seba prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov.
Avšak v extáze pri ktorej sú prerušené všetky ich obranné schopnosti účastníci klesajú, tak povediac pod živelnou silou vesmíru.
Hudba triezvej opitosti z Ducha Svätého sa zdá mať malú šancu keď sa sami stali väzením, myseľ je okovou a únik z tohto sa javí ako skutočná nádej vykúpenia ktorá môže byť zakúsená aspoň na pár chvíľ.
KONFERENCIA.. O. CIRKEVNEJ.. HUDBE.. V.. RÍME.. 1985
Christs regnat, Christus vincit, Christus ímpe-rat. •  Immaculata  •  vergine Maria
Liturgia a cirkevná hudba - Pápež Benedikt XVI ôsma medzinár. konferencia o cirkevnej hudbe v Ríme, 1985.
Dôsledky pre liturgickú hudbu a základné princípy: Slobodný rozmach ľudskej existencie, smerom ku ktorej je riadený človeku vlastný hlad po nekonečne, niedomnelo dosiahnutý skrze duchovné delírium vzbudené šialenými inštrumentálnymi rytmami.
Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a osobnosti a človek sa v nej uvoľňuje spod bremena vedomia.
Hudba sa stáva extázou, oslobodením sa od ega, splynutím s univerzom.
 Krestanské festivaly typu v rockovej a populárnej hudby sú antikultom so zosvetštenou obmenou
V súčasnosti máme skúsenosť so zosvetštenou obmenou tohto typu v rockovej a populárnej hudbe, ktorých festivaly sú antikultom s rovnakým sklonom: túžbou po zničení, zrušení každodenných obmedzení a ilúziou spásy v oslobodení sa od ega, v nespútanej extáze divokého davu.
Toto sú kritériá ktoré zahŕňajú spôsob uvoľnenia príbuzný tomu čo sa dosahuje drogami. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere vo vykúpenie.
Preto je iba logické, že sú dnes v tejto oblasti na vzostupe diabolské kulty a démonické hudobné skladby a ich nebezpečná sila zámerne ničiaca osobnosť doteraz nie je braná vážne.
Spor medzi dionýzskou a apolónskou hudbou ktorý sa pokúsil posúdiť Platón, nie je našou starosťou, pretože Apollo nieje Kristus. Iba otázka, ktorú nám Platón predstavil najzávažnejším spôsobom.
Spôsobom, aký sme si pred tridsiatimi rokmi nevedeli predstaviť, sa hudba stala rozhodujúcim protináboženským nástrojom a takto vyzýva na rozdelenie ciest
Keďže sa rocková hudba šíri cez oslobodenie sa osobnosti a jej zodpovednosti, môže byť na jednej strane zreteľne zaradená medzi svojvoľné idey o slobode ktoré dnes prevládajú oveľa otvorenejšie na západe ako na východe.
 Avšak práve toto je dôvodom prečo je rocková populárna hudba hudba úplne protikladná ku kresťanskému pojmu vykúpenia a slobody, je to v skutočnosti presný protiklad.
HUDBA.. TOHTO.. DRUHU.. MUSÍ.. BYT.. ZÁSADNE.. VYLÚCENÁ.. Z.. CIRKVI ..!
 A preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi, a nie iba pre estetické dôvody, alebo pre posilnenie zmätenosti alebo historickej nepružnosti.
Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne. Maicoim Moore, 01. sept. 2006 vyžadoval, aby sa počas Omše nepožívali gitary a včera napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.
Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianskych duchovných vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo.
„ Jestvuje mnoho spôsobov oslavovania Boha a poznávania ako vyzdobiť oltár, ale dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení.
NEMOZNOST.. ZMIERENIA.. ROCKOVEJ.. A.. POPULÁRNEJ.. HUDBY.. S.. LITURGIOU.. ..!
Pápež Benedikt XVI - Keď som v prednáške na tému Liturgia a cirkevná hudba poukázal na nemožnosť zmierenia rockovej a populárnej hudby. S liturgiou Cirkvi, zdvihli sa dokonca hlasné výkriky protestu, zo strany tých, ktorí cítili povinnosť obhájiť svoje pokrokové myšlienky.
V liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu Ciele a vlastnosti umenia V liturgii - ThDr. Adamko - Posvätnosť
Kritérium posvätnosti liturgickej hudby. V oblasti muzikológie či v teórii umenia tento pojem neexistuje. Je azda molový akord svätejší ako durový, je snáď tehla posvätnejšia ako kváder, alebo kameň dokonalejší ako drevo ?
Lepšie tento atribút pochopíme ako negatívne kritérium: Cirkev chce, aby umenie pri liturgii nevyvolávalo "svetské" pocity, asociácie a predstavy.
Napr. v oblasti hudby v liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu - oddychová, tanečná, reklamná, filmová, slúžiaca ideologickej propagande čoho sú plné médiá.
V oblasti iných umení to vieme ľahšie pochopiť aj prijať
Zoberme si napríklad posvätný kalich. Má formu pohára, avšak nie takého, z akého každodenne pijeme vodu či iné nápoje. Jeho vzhľad hneď evokuje vyňatie z bežného užívania, ale je na predurčenie pre posvätné veci ( kde na sv. omši sa uskutočnuje skutočná premena a prítomnosť tela a krvi Ježiša Krista.)
Podobne je to s kostolom, liturgickými šatami aj liturgickým jazykom. Všetkých by nás zarazilo, ba pohoršilo, keby kňaz celebroval sv. omšu hoci aj v najkrajšom obleku a používal jazyk ulice.
 Avšak keď V našich kostoloch zaznieva diskotéková hudba, nikoho to netrápi, ba naopak chválime sa tým, ako bolo dnes v kostole veselo, zábavne a netradične.
Pri tom desakralizujeme liturgiu, robíme z nej koncert na želanie, alebo priestor na realizáciu jednotlivcov.  Pokračovanie
  Vznik rockovej ( a populárnej ) hudby 
  Zachránené manželstvo - svedectvo
ROCKOVÁ.. HUDBA.. JE.. V.. PRIAMOM PROTIKLADE.. KRESTANSKÉMU.. UCENIU
Christs regnat, Christus vincit, Christus ímpe-rat. •  Immaculata  •  vergine Maria

VIDEO - STING
Okultista spevák STING - manželia Kocianovci
Okultisti BEATLES - manželia Kocianovci 
Pozri o Beatles
Celá prednáška o rockovej a modernej kresťanskej hudbe - manželia Kocianovci Prednáška o The eagles - manželia Kocianovci
Zdroj :
Z knihy - duch liturgie J. Ratzinger / pápež Benedikt XVI
1) http://adoremus.orq
2) http://musicasacra.com
http://media.musicasacra.com/publications/sacredmusic/pdf/liturgy&music.pdf
4) http://varhanici.info/component/option,com
http://www.stmarypb.com/component/content/article/42-teachingcenter/90-pope-music
http://catholiceducation.org/articles/arts/al0285.htm
http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-woodstock.htm
http://www.adoremus.org/0811BenedictXVI.html

http://vzajatirockovejhudby.blogspot.sk/2007/09/v-zajati-rockovej-hudby.html
VZNIK ROCKOVEJ A POPULÁRNEJ HUDBY


Aká hudba je teda prípustná pre kresťana ktorí chce ísť v pravde ? Nato odpoveda Dawid Wilkerson autor známej knihy Díka a kríž. Hovorí : e to taká duchovná hudba pri ktorej môžem prijať Ježiša Krista, v písme svätom sa hovorí že máme Boha oslavovať duchovnými piesňami žalmami a chválospevmi (Efezanom 5-18), (Kol. 3-16 )
Teda hudbu nemáme vyškrtnúť u kresťanského, života: David spieval s harfou a citarou v knihe zjavenia sv. apoštola Jána sa hovori o nádhernom speve novej piesne ktoru sa nemohol nik naučiť ... nikdo okrem vyvolených. Mily priateľ toto žo čítaš je pre teba možno šokom ale pokiaľ si sa naozaj obrátil od ducha tohto sveta ... potom máš čo robiť.
Ti potrebuješ kľud ticho na modlidbu ( adorácia ) ti potrebuješ čas na čítanie duchovnej literatúry zvlašť sv. písma a životov svätých a zdravej literatury ktora ta povedie k životu z Ježišom a bude ta disponovať k duchovnému študiu ( rozjímania ) s písma svätého.
Ti nebudeš mat čas aby si utrácal hodiny počúvanim hudby ktorá ťa odvádza od reality a od pravdy že máme Boha denne milovať a jemu slúziť. Zivot si žiada hrdinstvo a silu k obeti a kto ti ju dá ?
Nie tato hudba !Aale iba Pán Jeziš a nim zoslany duch svätý.
Táto hudba odvádza od skutočnej pravdy a vedie človeka do ulic svojho egoistickeho sveta a snenia, pamataj ide o život a to o zivot večný !
Nenechaj sa opajať alkoholom drogami nečistoutou morálnou a takzvanou modernou a inac nečistou hudbou. Pozri sa ako žili a aký mali koniec mnohe tieto idoly a hviezdy. Medzi takzvanu hudbu nepatril len rock ale i hudba sfer, hudba new age, Jean M. Jarre, Vangelis , Kitaro, Enya, Enigma, Queen,  Beatles, Black sabath, Iron Maiden, atď.
Nie je prekvapenim ze niektory co zdanlivo prijali Pána Ježiša za svojho Pána zriekli sa všetkého a nechali si iba HUDBU A NAKONIEC DOPADLI ZLE. Varujúci je prípad určitej skupiny v USA takzvané
JEŽIŠOVO HNUTIE “ vznik rockovej hudby a nazvu „ rock and rol “

Alan Freed


Na začiatku 50 rokov bol diskdžokej ( Di-džej )ALAN FREED medzi prvými belochmi ktorý sa zaoberali hudbou rythm and blues ktorá bola priamym predchodcom rock and rollu .
Kompletný rodokmeň rock and rollu je  woodoo - jazz –blues ( čiže rock and roll) Rock and roll je akymsi spojenym medzi RHYTHM AND BLUES A COUNTRY AND WESTERN - ALAN FREED
  čo je woodoo ?


V rozhlasom programe


bol jeden z prvych belochov ktory hrali túto kombináciu v rozhlasom programe a bol zmätený ako ju pomenovať – pretože jasné potreboval nové meno.Dostal v odpoveď mládeže - predmanželský sex

Dostal v odpoveď mládeže bizardné návrhy - preto sa ju rozhodol pomenovať podľa výrazu používanom v černošskom ghete : PRE PREDMANZELSKY SEX NA ZADNOM SEDALE AUTA.
A NAZOV ROCK AND ROLL BOL PRIJATÝ.
David Tame ( neveriací autor ) vo svojej knihe tajná sila hudby hovorí o podstatnom faktore rock and rollu ktorým kde filozofickým základom je hedonizmus a anarchia.

KRESŤANSKÝ ROCK JE DCÉROU SVETSKÉHO ROCKU

Niektorí sa snažia pokrenštancit démocku hudbu aby tak oslovilo mládych :
HOVORIA: Nato aby sme ich oslovili musime hovorit ich jazykom.
Ale ak ích získali prečo ich získali ?
Môžeme prekrentancit alkohol tým ze na flašu napíšeme niečo z evanjelia? Krestania to majú snád kupovat a predavat a ponukat aby tym získali opilcov a bezdomovcov pre Jezisa ?
Ani dobre pohnutky neosopravedlnuju nebiblicke a zle metody. Charizmatik Dawid Wilkerson vo svojej knihe
„ PRILOZ TRUBKU K USTAM „ hovorí : jednym z dovodov preco bol odnaty duch Bozi z Jezisovho hnutia ( DUCHOVNE PREBUDENIE ) medzi takzvanymi HYPPIES prelome 60 -70 rokov bolo to ze sa NEDOKÁZALI VZDAT A ZRIEKNUT STAREJ HUDBY.
Zriekli sa marihuany, heroinu, alkoholu, promiskuitneho sexu a dokonca sa vzdali aj perverzneho zivotneho stylu
„ ALE ODMIETLY VZDAT SA MILOVANEHO ROCKU

ZÁVISTLOSŤ NA HUDBE ŤAŽŠIA AKO ZÁVISTLOSŤ NA DROGÁCH

HOVORIM VAM, ŽE TÁTO ZÁVISTLOSŤ NA HUDBE JE ŤAŽŠIA AKO ZÁVISTLOSŤ NA DROGÁCH ALEBO NIKOTINE.
JE TO NAJVACSIA MASOVÁ ZAVISTLOST V NOVODOBEJ SVETOVEJ HISTORII.
Toto hovorí David Wilkerson
Rockova hudba pouzivana a predvadzana v krestanskych kruhoch je rovnakeho satanskeho semena ako PUNK , HEAVY METAL, A INE DIABOLSKE KONCERTY
E. VICKERNING, uvadza medzi znakom hudby ktora ma oslavovat Boha medzi inym toto : Nemala by prispievat k pokusaniu ci zvadzaniu novych alebo slabych veriacich.
HUDBU KTORA PRIPOMINA NOVOOBRATENYM LUDOM ICH STARY ZIVOTNY STYL V HRIECHU TREBA ZAVRHNUT !!!
Rozpad hudobnych zásad medzi sucastnymi krestanmi ukazuje na ducha kompromisu zo svetom, ktorý je vsak zasadne odmietany Božím slovom.
Veriaci by mali v otazke huby nasledovat aj vyrok sv. Pavla : Vsetko co robite robte na slavu Boziu.
Ako moze byt rockova hudba z jej korenmi v demonickych aktivytach z dokazanymi vplyvmi na city a telo pouzivat na sirenie evanjelia nasho Pana Jezisa Krista E.Vickernicg The kingo of music thad honnors.
Ty co dnes vidia jasne vidia chybne a marne pokrestancovanie svetskej psychologie a jej praktik jednoduchym premenovanim na krestansku psichologiu a krestanske psichiatricke kliniky, nie su schopny vidiet ze zaviedli ten isty pomenovaci proces
Ked sa premenuvava svetska rockova hudba na krestansky rock tym ze sa prijmu krestanske texty.
Ved kedy sa stane nieco krestanskym len pokrenstanstenie terminologie a tym ze pred to napise meno Pana Jezisa Krista?Nemame volat strateny k kultury k pokaniu ? Strateny z kultury k pokaniu a spravodlisti radsej nez napodobnovat pochybnu kulturu?
Kto ma odvahu povedat Ze dnesna tak velmi popularna beatova a rockoá hudba, nie je dobré? A do má vlastne hudba spolocne s Bozimi prikazaniami?Je to otazka hodena do vákua.V Bozom Slove je napisane: "Naplnujte sa Duchom, baviac sa medzi sebou zalmarni, chválospevmi a duchovny'mi piesnami! V duchu svojom spievajte a hrajte Pánovi...!" (Ef 5, 18-19).

Saul bol posadnuty zlým duchom, miernil sa keď počul Dávida hrať na harfe

Hudba je inšpirovaná duchom, rozhodujúce je teda vedieť, akým. Šaul bol posadnuty zlým duchom, sa miernil ked počul Dávida hrať na harfe, pretože Dávid hral a spieval piesne plné Božieho
Ducha (1 Sam 16,23)
Rozhodujuce predsa nie su slova, texty piesni, ale za nimi stojaci duch.Preto Svate Pismo hovori o hrania spievani a hrani v spolodenstve:" Naplnujte sa Duchom...
.Znama to| to teda, Ze aj ked texty piesni obsahuju krestanske prvky, ale ich melodia je poznacena nedobrym duchom, taketo piesne nemaju duchovne pozehnanie.Svedkovia isteho mladeznickeho stretnutia rozpravali:Biblicke posolstvo o Jezisovi bolo odovzdane jasne a dobre.
Mladez pocuvala s otvorenými srdciami... Potom nastupila hudobna skupina a stovky mlady'ch vtedy podlahli nahlej premene, ked sa chvejuc na celom tele uplne oddali tymto rytmom.
Vsetko sa to skondilo nehanebny chaosom a zasiate zrno Bozieho slova boli podupane..
Co je vsak skutocnou podstatou tejto "tvrdej hudby horucich rytmov", ktora sa predava dasto aj v krestanskom'' obale? Jedna Studentka povedala:

Pri hudbe, som cítila zlosť a žiadostivosť

"Ked som počúvala túto hudbu, cítila som, ako sa vo mne uvoľňuje zlosť a akási žiadostivosť, čo vo mne vyvolávalo pocity frustrácie a zmätku.
Vtedy som dlhší čas nebola schopná jasne myslieť a poriadne pracovať..." Viaceri tvrdia, že inspiracia touto hudbou prinasa narast agresivity, vzbury a rozne druhy odporu k autoritam ako aj sexualnu bezuzdnost .
Isty american, clen bandy,rozpraval o posobeni  hudby pri ich lupeznych vypravach"Vtedy sme pocuvali divoke rockove kazety, zvlast s psychodelickou hudbou. Tito hudba nas popudila k divokym vykonom.
 porovnaj : masový vrah Richard Ramirez - pod vplyvom rockových piesní nachádzal inšpiráciu pre krvavé orgie v piesni skupiny AC/DC
Vyskakovali sme z a auta a zacinali sme vykradat vozidla. Po hodine pocuvania rockovej hudby nebolo nic, co by sme neboli schopni ukradnut..."

Rafinovaný rock, ktorý ničí morálku

Bob Larson kresťanský spevák a gitarista, ktory tuto informáciu zverejnil , postrehol, ze:
"Rock and roll je nieco viac, ako iba druh hudby.Je rafinovanou mocou, ktora nici (moralku...
Uz sam rytmus, tempo a zvuk rockovej hudby provokuje vzdat sa vsetkych zabran.
 porovnaj
Zboznuje sa sloboda a sex...toto potlacuje rozum a vyvolava stav mravnej lahostajnosti a nedostatok'
angazovanosti. Elektronicke posobenie gitar, ktore sprevridzaju 100 neuroticke udery bubnov, vedie k uvolneniu br zd... Najhorsie na tom je to, i.e tato hudba sa stala nabozenskou hudbou..
Posolstvo rockovy'ch songov, ako aj ich vykonavatelov je protikresfanske a stoji v protiklade s biblickymi vzormi

Konečne podarilo vtiahnúť do kostola podzemnú hudbu

Otrasný je fakt, ze táto je hudba, vo veľkej miere poznačená duchom zIa si zýskala vstup ku kresťanskym sféram.
V čase prvého festivalu Sacro-pop na uzemí Nemecka (v novembri 1973 pocas
ktorého kostol sv. Tomasa v Dusseldorfe tri dni obliehalo okolo 1000 poslucháčov, istý spevák a skladatel vyhlasil že sa konečne podarilo vtiahnúť do kostola podzemnú hudbu.
"Hudbe zhora" odzvonilo...Festival bol zakončení ekumenickou pobožnosťou a v homílii bola proklamovaná syntéza kresťanstva s marxizmom. Nasledoval "obdiv pIny hudby a rytmu"a teda akási extaza zdola, ku ktorej táto hudba poslucháčov vačšinou dovedie.
 Liturgia nie je divadlo - Pápež Benedikt XVI

Pre novoobratených pohanov ie vždy nutné , aby ihneď poznali pravdu !

Pre novoobratených pohanov ie vždy nutné , aby ihneď poznali pravdu !
A pálili fetiše a domáce idoly, pričom je nutné, aby sa oslobodili aj od hudby , ktora k tomu patrí.
Nie je mozne spojit Krista s tym , co je inspirovane jeho nepriatelom . " Aky je súlad medzi Ježišom Kristom a belialom ?" Pyta sa Säté Pismo (2Kor 6,15).
Tuto hudbu ma v rukach satan, ktory nou silne riadi a pouziva ju k masovemu uchvacovaniu mladeze ako svojej koristi.Aj ked pouziva velmi "osvietene dôvody" - o com sme uz hovorili - a prijatie tejto hudby sa povazuje za misijnu sluzbu, treba jasne povedat:
Podla BoZieho Slova sa krestania povinni zriect sa takejto hudby, lebo beat a rock a beat ma vzdy niedo spolocne s agresivitou a sexualnymi vasnami, s kliatbou a carami, teda priamo s niecim pekelnym

Ako reagovali bývali šamani na rockovu hudbu


Dalej budem hovorit o "hudbe poslednych cias,Isty misiona r rozpraval, ako reagovali na rockovu hudbu domorodi kresťania, ktorých rodičia bolie ešte pohanmi.
Prečo týto mladý ľudia privolavaju svojou hudbou demonov ? "pytali sa.
Rozpoznavali v nej to iste psychicke pôsobenie, vdaka ktoremu predtym nadväzovali styk s demonickymi mocnostami tmy .
 porovnaj : woodoo ?
Tomu, kto v tejto hudbe nechce vidieť zvádzanie, nech si cez tieto fakty uvedomí odkial táto hudba pochádza.
Potvrdzujú to aj informacie, že tieto melodie boli a su Komponovane pod vplyvom alkoholu alebo drog
.Niektorí skladatelia dokonca tvrdia, ze ich dostali po adordcii satana a keď ho o to prosili.
Napriklad muzikaI "Gospell". Zvodca, pouzivajuc texty Z Evanjelia, získal pristup dokonca aj k tym veriacim, u ktorych teologia, ktora hlasala, ze "Boh je mrtvy",neprinasala uspech.
Nadviazal v ňom na ich tuzby. Ich zhromazdenia uz, nepritahovali stojacich v ustrani ich kruhy sa prestavali rozrastať a aj sami boli unaveni a chybala im radost.
Satan im zdovodnil, ich situaciu diagnozou: "Ste nemoderni!"
A ponukol im moderne, atraktivne predstavenie o Jezisovi. Vysmech z Ježiša
a hanobenie Svateho Pisma obalil do lubivej melodie a biblickeho slova s istymi scenami, ktore podnecuju reflexiu ako aj do zmesi rozhovorov a urzania Boha. Veriaci to nadsene kupili, lebo "Gospell" bol vecerom rozptilenia, podac ktoreho bolo dovolene z chuti sa zasmiat zo i.zartov, komicky'ch situacii a blaznovstiev.

Všetko bolo,kryté pod biblickou maskou

Učast bola masova: prisli mlady i dospeli ktory by sa inak neboli dostali na podobne zhromaZdenie. Cim uputaval "Gospell" ,ktori medzidasom obehol cely' svet a vo viacerych mestach neschadzal z javiska cele roky, pritahujric tyzdenne tisice ".
Preto prijatie tejto hudby, ako aj bezstarostne zaoberanie sa nou v krestanskych kruhoch vytvara obrovske nebezpeci enebezpedie. Môze posluzit pri stavaní mostov pre zIú hudbu beatovu a rockovu so všetkymi negatívnymi dôsledkami, ktore môzu viest a Z k ovládaniu duchormeho Zivota a oddeleniu vernych od Jezisa.
Boh nam predsa dava iné možnosti vyddvat svedecto Jezisovi ako aj oslavovat a velebit Ho spevom a hudbou, ktora je inspirovana Duchom Svätym. Ako niekedy, tak aj dnes existuju rôzne melodie pochadzajuce od Ducha sväteho, ktore su nositelom niecoho z oblasti svätosti, Bozstvo sveta. Takto melodie nás vedu k adoracii. Vtedy sa v nas stisuju vselijake zvuky, lebo citime Boziu,pritomnost, zachytenu v tychto piesnach.Sme akoby nuteny poklaknut, ako spievaTersteegen: "Boh je tu pritomny nech sa v nas vSetko utisi a uprimne sa Mu poklonme...
" Piesne zvelebovania... v nich zvelebujeme JeZiSa ako BoZieho Baranka mohutnymi chormi,
hodnymi Mu vzdavat chva1u. Tato mohutna a silna hudba je plna harmonickych suzvukov a je podstatne ina ako hlasna beatova, rockova hudba. A napokon tvrdy beat a rock je nevhodny' a paradoxny najmä ked sa spieva o JeZiSovej laske plnej intimity. Piesne o nebeskej chvale ako blesku vecnosti obsahuju vo svojich melodiach radost, povahu neba a svätost tohto sveta.Ani piesne pokania sa nedaju zladit s hlasnou a hektickou rockovou hudbou hudbou, ktora nrpristane zlomenemu srdcu, ktore sa pre hriech kajucne sklana pred Bohom. Bozi Duch inspiruje aj piesne a melodie, ktore umoznuju vieru a podopieraju v boji proti hriechu, ako aj satanovi cez vzyvanie JeZisovho mena. Aj ked
su preniknute duchom boja, mozu mat silny' a dôrazny rytmus, vždy vSak poznaceny' Božim Duchom.
VSetky "duchovne piesne" maju duchovny' charakter. Vo svojej podstate vlastnia nieco od Boha, JeZiSa Krista, Ducha Sväteho, nieco z BoZieho sveta. Preto aj ich odtieň by mal byt duchovny.
Prorocké slová Davida Wilkersona o Slovensku

  

ROCK'N'ROLL V MLÁDEŽNÍCKEJ CIRKEVNEJ HUDBE?
Autor: Kňaz ThDr. Andrzej Zwoliński
"Mládež zomierajúceho veku" -- tak sa volá titul jednej holandskej knihy o kríze moderny. Týmito slovami nech je stručne načrtnutý aj predmet týchto úvah. Naším želaním je aj ukázať východisko z tejto dilemy, Ježiša Krista. On je cesta, pravda, aj život, Ján 14,6. . POKRAČOVANIE

 Zachránené manželstvo - svedectvo