nedeľa 10. mája 2015

LITURGIA NIE JE DIVADELNÝ OLTÁR A JAVISKOHudba a Liturgia: Pápež Benedikt XVI

- z knihy - duch liturgie J. Ratzinger / pápež Benedikt XV
Ako hudba vyjadruje Slovo Boha, Obraz Boha ? Pápež Benedikt XVI. Na jednej strane, je tu populárna hudba, ktorá už určite nie je viac podporovaná ľudom v starodávnom zmysle populus
Je zameraná na fenomén más, je produkovaná industriálne a napokon, musi byt' pomenovaná ako kult všedného. Na druhej strane, „ rock " je výrazom živelných vášní a na rockových festivaloch nadobúda kultovú povahu, spôsob uctievania v skutočnosti v protiklade ku kresťanskému uctievaniu
Ľudia sú akoby uvoľnení zo seba prostredníctvom emocionálneho šoku z rytmu, hluku a špeciálnych svetelných efektov.
Avšak v extáze pri ktorej sú prerušené všetky ich obranné schopnosti účastníci klesajú, tak povediac pod živelnou silou vesmíru.
Hudba triezvej opitosti z Ducha Svätého sa zdá mať malú šancu keď sa sami stali väzením, myseľ je okovou a únik z tohto sa javí ako skutočná nádej vykúpenia ktorá môže byť zakúsená aspoň na pár chvíľ.
KONFERENCIA.. O. CIRKEVNEJ.. HUDBE.. V.. RÍME.. 1985
Liturgia a cirkevná hudba - Pápež Benedikt XVI ôsma medzinár. konferencia o cirkevnej hudbe v Ríme, 1985.
Dôsledky pre liturgickú hudbu a základné princípy: Slobodný rozmach ľudskej existencie, smerom ku ktorej je riadený človeku vlastný hlad po nekonečne, niedomnelo dosiahnutý skrze duchovné delírium vzbudené šialenými inštrumentálnymi rytmami.
Takáto hudba oslabuje hrádze individuality a osobnosti a človek sa v nej uvoľňuje spod bremena vedomia.
Hudba sa stáva extázou, oslobodením sa od ega, splynutím s univerzom.
 Krestanské festivaly typu v rockovej a populárnej hudby sú antikultom so zosvetštenou obmenou
V súčasnosti máme skúsenosť so zosvetštenou obmenou tohto typu v rockovej a populárnej hudbe, ktorých festivaly sú antikultom s rovnakým sklonom: túžbou po zničení, zrušení každodenných obmedzení a ilúziou spásy v oslobodení sa od ega, v nespútanej extáze divokého davu.
Toto sú kritériá ktoré zahŕňajú spôsob uvoľnenia príbuzný tomu čo sa dosahuje drogami. Je to úplný protiklad ku kresťanskej viere vo vykúpenie.
Preto je iba logické, že sú dnes v tejto oblasti na vzostupe diabolské kulty a démonické hudobné skladby a ich nebezpečná sila zámerne ničiaca osobnosť doteraz nie je braná vážne.
Spor medzi dionýzskou a apolónskou hudbou ktorý sa pokúsil posúdiť Platón, nie je našou starosťou, pretože Apollo nieje Kristus. Iba otázka, ktorú nám Platón predstavil najzávažnejším spôsobom.
Spôsobom, aký sme si pred tridsiatimi rokmi nevedeli predstaviť, sa hudba stala rozhodujúcim protináboženským nástrojom a takto vyzýva na rozdelenie ciest
Keďže sa rocková hudba šíri cez oslobodenie sa osobnosti a jej zodpovednosti, môže byť na jednej strane zreteľne zaradená medzi svojvoľné idey o slobode ktoré dnes prevládajú oveľa otvorenejšie na západe ako na východe.
 Avšak práve toto je dôvodom prečo je rocková populárna hudba hudba úplne protikladná ku kresťanskému pojmu vykúpenia a slobody, je to v skutočnosti presný protiklad.
HUDBA TOHTO DRUHU MUS  BY  ZÁSADNE VYLÚCENÁ Z CIRKVI

https://www.youtube.com/watch?v=CZJCefAuM5o
 A preto, hudba tohto druhu musí byť zásadne vylúčená z Cirkvi, a nie iba pre estetické dôvody, alebo pre posilnenie zmätenosti alebo historickej nepružnosti.
Pápež zrušil popový koncert vo Vatikáne. Maicoim Moore, 01. sept. 2006 vyžadoval, aby sa počas Omše nepožívali gitary a včera napomenul kňazov za teatrálnosť pri službe.
Liturgia nie je divadelný text a oltár nie je javisko, povedal pri stretnutí so skupinou talianskych duchovných vo svojej letnej rezidencii v Castel Gandolfo.
„ Jestvuje mnoho spôsobov oslavovania Boha a poznávania ako vyzdobiť oltár, ale dôležité je nestratiť pohľad na to čím liturgia je a nestať sa iba účinkujúcimi v predstavení.NEMOZNOST ZMIERENIA ROCKOVEJ APOPULÁRNEJ HUDBY S LITURGIOU !
Pápež Benedikt XVI - Keď som v prednáške na tému Liturgia a cirkevná hudba poukázal na nemožnosť zmierenia rockovej a populárnej hudby. S liturgiou Cirkvi, zdvihli sa dokonca hlasné výkriky protestu, zo strany tých, ktorí cítili povinnosť obhájiť svoje pokrokové myšlienky.
V liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu Ciele a vlastnosti umenia V liturgii - ThDr. Adamko - Posvätnosť
Kritérium posvätnosti liturgickej hudby. V oblasti muzikológie či v teórii umenia tento pojem neexistuje. Je azda molový akord svätejší ako durový, je snáď tehla posvätnejšia ako kváder, alebo kameň dokonalejší ako drevo ?
Lepšie tento atribút pochopíme ako negatívne kritérium: Cirkev chce, aby umenie pri liturgii nevyvolávalo "svetské" pocity, asociácie a predstavy.
Napr. v oblasti hudby v liturgii nemá mať miesto hudba typická pre zábavu - oddychová, tanečná, reklamná, filmová, slúžiaca ideologickej propagande čoho sú plné médiá.
V oblasti iných umení to vieme ľahšie pochopiť aj prijať
Zoberme si napríklad posvätný kalich. Má formu pohára, avšak nie takého, z akého každodenne pijeme vodu či iné nápoje. Jeho vzhľad hneď evokuje vyňatie z bežného užívania, ale je na predurčenie pre posvätné veci ( kde na sv. omši sa uskutočnuje skutočná premena a prítomnosť tela a krvi Ježiša Krista.)
Podobne je to s kostolom, liturgickými šatami aj liturgickým jazykom. Všetkých by nás zarazilo, ba pohoršilo, keby kňaz celebroval sv. omšu hoci aj v najkrajšom obleku a používal jazyk ulice.
 Avšak keď V našich kostoloch zaznieva diskotéková hudba, nikoho to netrápi, ba naopak chválime sa tým, ako bolo dnes v kostole veselo, zábavne a netradične.
Pri tom desakralizujeme liturgiu, robíme z nej koncert na želanie, alebo priestor na realizáciu jednotlivcov.  

ROCKOVÁ.. HUDBA.. JE.. V.. PRIAMOM PROTIKLADE.. KRESTANSKÉMU.. UCENIUOkultista spevák STING - manželia Kocianovci
Okultisti BEATLES - manželia Kocianovci 
Celá prednáška o rockovej a modernej kresťanskej hudbe - manželia Kocianovci Prednáška o The eagles - manželia Kocianovci
Zdroj :
Z knihy - duch liturgie J. Ratzinger / pápež Benedikt XVI
1) http://adoremus.orq
2) http://musicasacra.com
http://media.musicasacra.com/publications/sacredmusic/pdf/liturgy&music.pdf
4) http://varhanici.info/component/option,com
http://www.stmarypb.com/component/content/article/42-teachingcenter/90-pope-music
http://catholiceducation.org/articles/arts/al0285.htm
http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-woodstock.htm
http://www.adoremus.org/0811BenedictXVI.html

http://vzajatirockovejhudby.blogspot.sk/2007/09/v-zajati-rockovej-hudby.html


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára